سرویس قابمله چدن فوما مدل:FU-850

1 کالا

  • سرویس قابمله چدن فوما مدل:FU-850

    سرویس قابمله چدن فوما مدل:FU-850

    سرویس قابمله چدن فوما مدل:FU-850 مواد چدن و بسیار مقاوم شامل 38 تکه ماهی تابه 16 سانتی متری ماهی تابه عمیق 44 و 28 سانتی متری ماهی تابه دو درب ماهی تابه 16 ،20 ،24 ،28 سانتی متری کباب پز با درب شیشه ای زود پز 6 لیتری تخم مرغ پز الکتریکی