untitled-4
untitled-4
untitled-4
untitled-4

ابمیوه گیری 4کاره رمانتیک GS306


 

  • ابمیوه گیری 4 کاره رمانتیک المان GS306
  • قدرت:1000وات
  • دارای طراحی ایرودینامیک قوی و ساده
  • با قابلیت ابمیوه گیری.قیمه خورد کن گوشت .اسیاب و خرد کن در یه دستگاه
  • دارای لوله با ظرفیت کامل با یک سیب
  • با قابلیت جدا شدن منحصر به فرد بخش ها برای کاربرد  و تمیز نمود اسان
  • دارای بدنه تیغه و ستیل کامل
  • دارای موتور بسیار قوی  با قابلیت محافظ در برابر گر
  • دارای شرف تفالهuntitled-4 با حجم بیش از