untitled-5
untitled-5
untitled-5
untitled-5

سرویس چاقو ووگاتی VGK-6


  • سرویمس چاقو سرامیک
  • ووگاتی ایتالیا
  • لیزری
  • 7پارچه
  • دارای 4عدد چاقو ریز و درشت و ساتور و قیچی مرغ و گوشت