کولر گازی 24000 جنرال مدل GNR-24GW AA

کولر گازی 30 هزار جنرال طرح لبخندی اصلی