untitled-7
untitled-7
untitled-7
untitled-7

چای ساز سوین استار المانSTT1747 s


  • چای ساز سوین استار مدل STT1747
  • تمام لمسی
  • دو کاره چای ساز و قهوه جوش
  • قابلیت روشن شدن ال LEDبه هنگام لمس
  • دارای صفحه شیشه ای نشکن
  • قابلیت نگهداری چای و قهوه اماده