سینما خانگی230 وات ال جی مدل CM4360
سینما خانگی230 وات ال جی مدل CM4360
سینما خانگی230 وات ال جی مدل CM4360
سینما خانگی230 وات ال جی مدل CM4360
سینما خانگی230 وات ال جی مدل CM4360
سینما خانگی230 وات ال جی مدل CM4360

سینما خانگی230 وات ال جی مدل CM4360


  1. 6.80 کیلوگرم
  2. بلندگوهای استریو
  3. بعاد بلندگوی اصلی: 28.70×27.68×20.57 سانتی متر – ابعاد بلندگوی اولی: 28.44×20.06×20.32 سانتی متر – ابعاد بلندگوی دومی: 28.44×20.06×20.32 سانتی متر – ابعاد ساب ووفر 13.33 سانتی متر
  4. 6.80
  5. 8.02
  6. 230 وات
  7. Standard/Music/Cinema/Game/Sports
    مجهز به بلندگوهای دو طرفه