اسیاب و خرد کن سوین استار:7cg-385


اسیاب و خرد کن سوین استار:7cg-385

اسیاب و خرد کن سوین استار اسیاب انواع بادام و پسته با قدرت فوق العاده استفاده در گارگاه و در خانه

و خرد کردن و اسیاب گردو و دانه قهوه و………..