کولر 9000جنرال گلد GG-TS9000PLATINUM
کولر 9000جنرال گلد GG-TS9000PLATINUM
کولر 9000جنرال گلد GG-TS9000PLATINUM
کولر 9000جنرال گلد GG-TS9000PLATINUM
کولر 9000جنرال گلد GG-TS9000PLATINUM
کولر 9000جنرال گلد GG-TS9000PLATINUM

کولر 9000جنرال گلد GG-TS9000PLATINUM


 • مناسب هر نوع اب هوای
 • دارای گاز R410
 • کاملا اقتصادی
 • عملکرد سرد مایشی و گرمایشی
 • مصرف فوقالعاده پاین
 • فضای خنک کننده 27متر
 • لوله و. کابل 3/5 متر
 • پرتاب باد 4 حالته
 • رادیاتور طلای
 • قابلیت حالت فن
 • قابلیت توربو